ปกป้อง US Fishermen เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ส่องสว่างปัญหาลมนอกชายฝั่ง | ข่าว


ปกป้อง US Fishermen ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ไม่เป็นทางการขององค์กรมากกว่าสองโหลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่เสนอในมหาสมุทรแปซิฟิก เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เมื่อวันจันทร์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปกป้องUSfishermen.org จะพบรายละเอียดที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับแรงผลักดันในการวางฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งโอเรกอนเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหาร

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 2 =